145101 - Tømningsordning - Envafors Tender

Description

Udbuddet vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke, der er omfattet af Næstved og Slagelse Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, samt transport og bortskaffelse af det septiske slam jf. bilag 4 til samtlige af selskabets enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.


Desuden omfatter ydelserne indmelding af / tilbagemelding på/kvittering af gennemførte tømninger, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Selskabet.

Lots

Subcontract Description
NK Spildevand Kontrakten vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke samt transport og bortskaffelse af det septiske slam for alle ejendomme, der er omfattet af Næstved kommune.
SK Spildevand Kontrakten vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke samt transport og bortskaffelse af det septiske slam for alle ejendomme, der er omfattet af Slagelse kommune.
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

C. Hardam ApS
Lindvedvej 71
5260 Odense S
Simon Bitsch
sb@chardam.dk
42607900

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Cesspool or septic tank emptying services
  • Sedimentation beds
  • Sludge transport services
  • Sludge disposal services