140951 - Rådgiverydelser for ​Separatkloakering af Balstrupvej mv. ​til Ringsted Forsyning Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indkøb rådgiverydelser I forbindelse med Ringsted Kommunens og Forsyningens strategi med at tilpasse byområder til de forventede klimaændringer blev der besluttet at udskifte fælles ledningssystemer med separate ledningssystemer.

Balstrupvej samt Egevej er i dag fælleskloakeret og skal derfor omdannes til et separat system. Samt med etablering af et separat ledningssystem, skal der også etableres nye fjernvarmeledninger og vandledninger.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3).


Tender procedure

Udbud med forhandling

The Contracting Authority / Contact details

C. Hardam ApS
Lindvedvej 71
5260 Odense S
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Civil engineering consultancy services
  • Sewer survey and sewage treatment consultancy services