126952 - Odsherred Forsyning - Nyt domicil Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Odsherred Forsyning A/S er et forsyningsselskab der beskæftiger sig med forsyningsarterne vand, fjernvarme og spildevand. Virksomheden har i dag hovedkontor i Grevinge, men på grund af udvidelse af medarbejdere og aktiviteter i virksomheden, er der behov for større og mere tidssvarende rammer. Odsherred Forsyning ønsker derfor at opføre et nyt domicil, der samler forsyningens nuværende spredte lokationer og som på sigt giver mulighed for, at virksomheden vokser yderligere. Domicilet skal opføres i udkanten af Vig i Odsherred Kommune på Uglekildevej, matrikel 14em, der er underlagt lokalplan 4E4-3.


Overordnet disponeres Odsherred Forsyning i tre bygninger, med et samlet areal på ca. 4900 m2, som det fremgår af situationsplanen på bilag 3-6, side 2


• Bygning A, administrationsbygning med omklædningsfaciliteter (certificeres til DGNB guld)

• Bygning B, lager- og værkstedsbygning samt overdækket parkering af driftsbiler

• Bygning C, garageanlæg for tømningsafdelingens slamsugere med vaskehal

• Udearealer, herunder veje, p-pladser, vendearealer, belægninger, beplantning m.v.


Bygning A skal jf. DGNB-screening (Bilag 3-8) certificeres til DGNB guld. Bygning A er den samlende bygning i Odsherred Forsyning, der danner rammen om de daglige aktiviteter både fagligt og socialt. Bygningen etableres i to etager, hhv. stue- og parterreetage. Den del af bygningen, som ligger fri af jorden, skal etableres med en bærende trækonstruktion med fokus på at nedbringe det samlede CO2 -aftryk.

Overordnet samles alle medarbejdernes kontorer i stueetagen, og fællesfaciliteter som kantine og omklædninger i parterre. Bygningens funktionalitet og disponering skal understøtte og styrke fællesskabet imellem kontormedarbejdere og driftsmedarbejdere på tværs af virksomheden. Dette er bl.a. årsagen til, at omklædningsfaciliteterne og fælles møderum placeres i bygning A, da dette naturligt vil bringe driftsmedarbejdere til dagligt at krydse deres veje med de øvrige kollegaer i domicilet.


Funktionaliteten i Bygning B er primært relateret til forsyningens driftsopgaver. Lageret og værkstedet frekventeres af driftsmedarbejdere fra spildevand og vand og varme, der f.eks. henter reservedele og værnemidler eller indbringer pumper til vask og reparation. Da aktiviteterne ofte indebærer transport til og fra eksterne lokationer, etableres overdækket parkering for medarbejdernes driftsbiler som en integreret del af bygning B.


Bygning C fungerer som delvist opvarmet garage for forsyningens slamsugere og tilhørende anhængere, der betjenes af chauffør- og driftsmedarbejdere fra tømningsafdelingen. Integreret i bygning C etableres en automatisk vaskehal til afvaskning af slamsugere og driftsbiler. Da slamsugerne har en betragtelig længde og venderadius omfatter anlægget omkring bygning C også et stort manøvreareal, der muliggør ind- og udkørsel med de store biler.


Myndighedsprojekt forventes udført foråret 2023. Hovedprojektering/udførselsprojekt forventes udført sommer 2023. Byggeriet forventes opstartet medio august 2023 med en byggeperiode på 13-15 måneder.


Totalentrepriseudbuddet omfatter projektering og udførelse af bygning A, B og C for Odsherred Forsyning med tilhørende vej-, parkerings-, belægnings-, beplantnings- og landskabsprojekt.


Estimerede arealer på det endelige byggeri fremgår af areal- og rumskemaer jf. bilag 3-11, 3-12, 3-13, 3-14. Yderligere info om grunden og opgaven er beskrevet i byggeprogrammet og øvrigt tilhørende udbudsmateriale.

Udbuddet sker på baggrund af indledende disponeringer udført af Kullegaard A/S.


Totalentreprisetilbuddet afgives på baggrund af de efterfølgende betingelser.


Tender procedure

Begrænset udbud

The Contracting Authority / Contact details

C. Hardam ApS
Lindvedvej 71
5260 Odense S
Nicolaj C. Sjøgren
ncs@kullegaard.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Construction work for commercial buildings
  • Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
  • Warehouse stores construction work
  • Workshops construction work
  • Parking lot construction work