Fuldelektrisk Slamsuger/Kombispuler

Open/public
Start date: 16-05-2023 - 16:00
End date: 30-05-2023 - 16:00

Odsherred Forsyning A/S ønsker at få uddybende viden om hvilke løsninger der findes inden for indkøb af fuldelektriske slamsugere/kombispulere.

For nuværende ses der på løsninger af fuldelektrisk 3-akslet slamsugere/kombispulere til brug for tømning af septiktanke i sommerhusområder. Indkøbet er en del af Odsherred Forsynings A/S’s ønske om en endnu grønnere vognpark, som også er igangsat på andre dele af forsyningens vognparken.

Dialogen går på muligheder for at indkøbe en slamsuger/kombispuler med følgende specifikationer og ønsker:

1. Opbygning:

• Fuldelektrisk 3 akslet slamsuger/kombispuler.

• Chassis skal være serieproduceret

• Både lastbil chassis og opbygning skal drives elektrisk/hydraulisk

• Tankstørrelse cirka 11-13 m3 med mulighed for variabel inddeling til Slam/vand.

• Tank skal være med indbygget stempel til tømning af tank

2. Service:

• Chassis skal kunne serviceres inden for 50 kilometers kørsel fra Odsherred Forsyning, Hovedgade 39, 4571 Grevinge

• Opbygning skal kunne serviceres inden for 100 kilometers kørsel fra Odsherred Forsyning, Hovedgade 39, 4571 Grevinge

3. Øvrige info:

• Højde må ikke overstige 3,35m

• Ladning skal foregå ved AC-ladning

• Ønsket levering senest maj 2024

• Der ønskes ikke en løsning med en Slamafvandingsbil eller Genbrugsanlæg

Såfremt det ikke er muligt at indkøbe Slamsuger/Kombispuler med ovenstående specifikationer, ønskes der en tilbagemelding på hvilke specifikationer der ikke kan imødekommes og hvad alternativer der kan tilbydes i markedet.


FlexLine C100e - Elektrisk slamsuger

Vores FlexLine C100e opfylder de betingelser, der er nævnt.


Højden kan overholdes ved chassis sænket i luft.


Venlig hilsen

Anna Thora Sanggaard

Technical Sales Support

Bucher Municipal A/S