216400 - Udbud - Vedligeholdelse af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune Tender

Description

Udbud af vedligehold af Kommunale vandløb i Brønderslev Kommune.

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af alle de offentlige vandløb i Brønderslev Kommune på nær de vandløb, der vedligeholdes med båd. Udbuddet omfatter både vandløb, der i udgangspunktet skal vedligeholdes manuelt, og vandløb, der i udgangspunktet skal vedligeholdes maskinelt med mejekurv.

Kontrakten omfatter følgende ydelser:

Ydelse 1: Årlig manuel vedligeholdelse af 110.009 m vandløb.

Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år:

- Skæring 61.371m

Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år:

- Første skæring 16.154 m

- Anden skæring 22.722 m

Længe af strækninger med tre grødeskæringer pr. år:

- Første skæring 3.254 m

- Anden skæring 3.254 m

- Tredje skæring 3.254 m

Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre maskinel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris, idet Brønderslev Kommune dog som minimum betaler for 1.000 meter maskinel vedligeholdelse pr. strækning, uanset om den maskinelt vedligeholdte strækning måtte være kortere.

For mere information se tilbudslisten for Ydelse 1. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1.

Ydelse 2: årlig maskinel vedligeholdelse af 108.410 m vandløb.

Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år:

- Skæring 96.050 m

Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år:

- Første skæring 6.180 m

- Anden skæring 6.180 m

Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre manuel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris.

For mere information se tilbudslisten for Ydelse 2. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1.

Ydelse 3: Option på årlig manuel vedligeholdelse af 108.422 m vandløb.

Længe af strækninger med en gennemgang pr. år:

- Gennemgang 6.614 m

Længe af strækninger med en grødeskæring pr. år:

- Skæring 64.110 m

Længe af strækninger med to grødeskæringer pr. år:

- Første skæring 22.156 m

- Anden skæring 22.156 m

Tjenesteyder skal - som alternativ og i særlige tilfælde - kunne gennemføre maskinel vedligeholdelse af disse vandløb, når Brønderslev Kommune ønsker dette. Dette vil ske til samme enhedspris, idet Brønderslev Kommune dog som minimum betaler for 1.000 meter maskinel vedligeholdelse pr. strækning, uanset om den maskinelt vedligeholdte strækning måtte være kortere.

For mere information se tilbudslisten for Ydelse 1. Beskrivelse af vedligeholdelsen fremgår i Kravspecifikation afsnit 3.8.1.

Såfremt optionen på Ydelse 3 bliver udnyttet af Brønderslev Kommune, vil der ske virksomhedsoverdragelse i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven af forventeligt to medarbejdere ansat hos Brønderslev Kommune, der er beskæftiget med vedligeholdelse de vandløb, der omfattet af Ydelse 3 (specialarbejdere), fra Brønderslev Kommune til den vindende tilbudsgiver. Om vilkårene for disse to medarbejdere se Bilag 3 til Kravspecifikationen.

Ydelse 3 ovenfor omfatter de vandløb, som Brønderslev Kommune hidtil selv har vedligeholdt manuelt ved egne åmænd igennem flere år.Overdragelse af de to medarbejdere forventes at ske med virkning fra 1. juni 2024, såfremt optionen på Ydelse 3 udnyttes for det første vedligeholdelsesår, jf. nærmere herom i Kontraktens afsnit 6.

Brønderslev Kommune ønsker samtidigt at indhentet timepriser på følgende supplerende ydelser:

- Timepris for arbejdsmand

- Timepris for arbejdsmand med motorsav

- Timepris for rendegraver med maskinfører

- Timepris for gravemaskine med maskinfører

- Timepris for sandoprensning

Timepriserne vil finde anvendelse på ekstraarbejder, der opstår i forbindelse med Kontraktens udførelse, dvs. arbejde, der ikke er omfattet af de afgivne enhedspriser, men dog relaterer sig til vedligeholdelse af de udbudte vandløb.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Kasper Iversen Weidick

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
  • Grounds maintenance services
  • Environmental protection
  • Environmental safety services
  • Environmental rehabilitation