251817 - Udførelse af vintertjeneste for Aarhus Kommune - Genudbud Tender

Description

Udbuddet omfatter udførelse af vintertjeneste på Aarhus Kommunes kørebaner. 

Udbuddet omfatter og glatførebekæmpelse og snerydning (kombikørsel)

Udbuddet er opdelt i 5 delområder/delkontrakter svarende til 5 ruter

Klasse 1 ruter køres med lastbil og Klasse 2 ruter køres med traktor

Tilbudslisten for alle delkontrakter findes som bilag 2

Kravspecifikationen for alle delkontrakter findes som bilag 3

Rutekort for overblik over alle ruter findes som bilag 5

Udførelsesmetoder er vedlagt som bilag 6

Lots

Subcontract Description
Delområde 3, V104 Vintertjeneste på ruten V104: Ringgaden - Strandvejen - Søren Frichs Vej

Kørsel med lastbil
Delområde 4, V105 Vintertjeneste på ruten V105: Skanderborgvej - Genvejen - Viby Ringvej

Kørsel med lastbil
Delområde 6, V108 Vintertjeneste på ruten V108: Grenåvej - Viengevej - Paludan-Müllers Vej

Kørsel med lastbil
Delområde 9, V202 Vintertjeneste på ruten V202: Midtbyen - Aarhus Ø

Kørsel med traktor
Delområde 10, V203 Vintertjeneste på ruten V203: Frederiksberg - Viby

Kørsel med traktor
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anna Søgaard Jørgensen
joanso@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
  • Snow-clearing services
  • Ice-clearing services