218383 - Levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – Job- og Uddannelseslinjen Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Udbuddet omfatter levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – benævnt Job- og Uddannelseslinjen jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91.


Aarhus Kommune har opdelt udbuddet i 3 delaftaler, hvor det for alle 3 delaftaler er gældende, at der er 2 gennemgående elementer, ”Vejledning” og ”Virksomhedsrettede indsatser”, og derudover et temabaseret element.


Målsætningen er, at de unge opnår tilstrækkelige personlige og faglige kom-petencer til, at de bliver i stand til hurtigst muligt at påbegynde og gennem-føre uddannelse eller blive selvforsørgende via beskæftigelse. Lønnede ti-mer supplerende med ydelse vil ligeledes være et mål på vej mod selvfor-sørgelse.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1: Rammeaftale om levering af job- og uddannelseslinjen - Sundhed og mental trivsel Delaftale nr. 1

Målgruppen er unge, hvor især psykiske men også fysiske udfordringer er hovedproblematikken og står i vejen for næste skridt. Sundhedsfaglige tiltag skal sideløbende med vejledning og beskæftigelsesrettede indsatser bringe dem i uddannelse eller job.

De unge vil være særligt præget af psykiske udfordringer med diagnoser eller mistanke om diagnoser som fx adhd, add, angst, depression, stress eller unge, som er udfordrede af at være i færd med at lære sig selv at kende i nye kontekster, fx identitetskriser.

De unge vil have blandede skolemæssige forudsætninger.

Forløb:

Gennemgående elementer:

Vejledning

Vejledning og afklaring af den unge mod uddannelse og job, fællesskaber, brobygning til civilsamfund, mestring af eget liv, budget mm.

Virksomhedsrettede indsatser

Udarbejdelse af CV, etablerende af virksomhedspraktik, løntilskud, lønnede timer.

Temabaseret element:

Sundhed og mental trivsel

Unge, hvor mental trivsel og sundhed er den primære udfordring, og hvor bl.a. mental og fysisk træning og mestringsstrategier skal gøre de unge klar til uddannelse eller job.

Varigheden af forløbet er op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Timetallet er op til 20 timer pr. uge.
Delaftale 2: Rammeaftale om levering af job- og uddannelseslinjen - Praktisk opgaveløsning Delaftale nr. 2

Målgruppen er unge, som har motivation i en praktisk opgaveløsning, som led i deres vej mod job eller uddannelse. Det praktiske element skal sidelø-bende med vejledning og beskæftigelsesrettede indsatser medvirke til at de unge bliver klar til job eller uddannelse.

De unge er ofte præget af psykiske udfordringer og barrierer. De unge vil have blandede skolemæssige forudsætninger.

Forløb:

Gennemgående elementer:

Vejledning

Vejledning og afklaring af den unge mod uddannelse og job, fællesskaber, brobygning til civilsamfund, mestring af eget liv, budget mm.

Virksomhedsrettede indsatser

Udarbejdelse af CV, placering i virksomhedspraktik, løntil-skud, lønnede timer.

Temabaseret element:

Praktisk og kreativ opgaveløsning

Unge, der har behov for et praktisk element som omdrej-ningspunkt i deres opkvalificering mod job eller uddannel-se.

Varigheden af forløbet er op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Timetallet er op til 20 timer pr. uge.
Delaftale 3: Rammeaftale om levering af job- og uddannelseslinjen - Uddannelsesrettede aktiviteter Delaftale nr. 3

Målgruppen er unge, som har behov for at udvikle og/eller afprøve deres kompetencer i et lærings- og studielignende miljø. De uddannelsesrettede aktiviteter skal sideløbende med vejledning og beskæftigelsesrettede indsatser klargøre de unge til uddannelse eller job.

De unge er ofte præget af psykiske udfordringer og barrierer. De unge vil have blandede skolemæssige forudsætninger.

Forløb:

Gennemgående elementer:

Vejledning

Vejledning og afklaring af den unge mod uddannelse og job, fællesskaber, brobygning til civilsamfund, mestring af eget liv, budget mm.

Virksomhedsrettede indsatser

Udarbejdelse af CV, placering i virksomhedspraktik, løntilskud, lønnede timer.

Temabaseret element:

Uddannelsesrettede aktiviteter

Unge, der har behov for et lærings- og studielignende miljø og aktiviteter, som kan understøtte de unges vej mod uddannelse eller job.

Varigheden af forløbet er op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Timetallet er op til 20 timer pr. uge.
Tender procedure

Tenders under the Light regime - WITH prequalification

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Sophie Bertelsen
sobe@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Education and training services
  • Guidance and counselling services