176476 - Udbud af drift af Bøgeskovhus i Aarhus Kommune Tender [T] " Annulleret"

Description

Aarhus Kommune genudbyder driften af Bøgeskovhus.

Udbuddet omfatter følgende:

Drift af plejehjem med 70 plejeboliger

Pleje og praktisk hjælp i ældreboligerne på Bøgeskovhus

Drift af café/lokalcenter på Bøgeskovhus

Udover de nævnte opgaver skal leverandøren deltage i et samarbejde med Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Udbuddet gennemføres efter reglerne i udbudslovens afsnit III (light regimet) og vil blive gennemført som et offentligt udbud med forhandling.

Aarhus Kommune ønsker bred konkurrence og er åben for nye tilgange til driften af Bøgeskovhus. Derfor udbyder Aarhus Kommune driften af Bøgeskovhus med krav om, at lovgivningen overholdes, og at alle indsatser skal leveres i overensstemmelse med den for opgaven relevante lovgivnings formål og hensigt. Derudover er der krav, om at al borgerrelateret kommunikation samt dokumentation vedrørende borgerne og leverede indsatser, herunder dokumentation af medicin, skal foregå i omsorgsjournalsystemet Cura. Aarhus Kommune stiller systemet til rådighed.

Med udgangspunkt i en åbenhed overfor nye tilgange til driften, vil der i udbudsmaterialet være forskellige cases og opgaver, hvor tilbudsgiver skal byde ind med beskrivelser af, hvilke tilgange tilbudsgiver har til opgaverne, værdier og hvordan tilbudsgiver vil drifte Bøgeskovhus.


Tender procedure

Tenders under the Light regime - WITHOUT prequalification

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Jakob Nielsen
jakni@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Health and social work services