144351 - Levering af salt til glatførebekæmpelse Tender

Description

Udbuddet omfatter levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune.

Udbuddet er delt op i to delaftaler: 

Delaftale A: Levering af salt til glatførebekæmpelse på veje og stier (vejsalt) - her ønskes levering af F (fint salt)

Delaftale B: Levering af saltlage - her ønskes levering af saltlage

For en nærmere beskrivelse henvises der til det samlede udbudsmateriale

Lots

Subcontract Description
Delaftale A Aftale om levering af salt til glatførebekæmpelse på veje og stier (vejsalt) – her ønskes levering af F (fint salt)
Delaftale B Aftale om levering af saltlage – her ønskes levering af saltlage
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anna Søgaard Jørgensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Salt and pure sodium chloride
  • Rock salt
  • Sea salt
  • Evaporated salt and pure sodium chloride
  • Salt in brine
  • Road salt