144346 - Levering af rådgiverydelser til Mynsam-programmet Tender

Description

Udbuddet omfatter aktiviteter indenfor klimatilpasning, regnvandshåndtering, spildevandsplanlægning samt drift af renseanlæg og infrastruktur, vandforsyning herunder lækagesøgning, vandressourcer og flodrestaurering.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Camilla Thers Froberg
catf@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Consulting services for water-supply and waste consultancy
  • Infrastructure works consultancy services
  • Environmental engineering consultancy services
  • Advisory and consultative engineering services
  • Technical testing, analysis and consultancy services