141552 - Skadedyrsbekæmpelse Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 08-06-2023 - 12:00 .

Description

Aarhus kommune udbyder i 2023 en aftale omkring skadedyrsbekæmpelse. Aftalen omfatter bekæmpelse af andre skadedyr end rotter. Aftalen omfatter bekæmpelse af bl.a. muldvarpe, mosegrise, myrer, mus, hvepse, husmår og skægkræ. Listen er ikke udtømmende. Aftalen vil omfatte både akut bekæmpelse samt serviceaftaler/sikringsordninger som kommunale institutioner måtte have.

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Aske Laurberg

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Pest-control services
  • Pest-control services