140439 - Asfaltarbejder i Aarhus Kommune Tender

Description

Offentlig licitation på asfaltarbejder:

Aarhus Kommune udbyder hermed entrepriser på asfaltarbejder på Aarhus Kommunes stier og veje i 2023, asfaltetableringer og reparationer til udførelse i 2024.

Arbejdet omfatter udlægning af asfaltbærelag, asfaltslidlag, bassinfræsninger og opretning samt højderegulering af brøndgods.

Arbejderne er opdelt i 7 entrepriser, der vurderes at indeholde sammenlagt følgende hovedmængder:

Opretning og asfaltslidlag på veje og pladser: 240.000 m2

Opretning og asfaltslidlag på stier: 40.000 m2

Retablering: 19.000 m2

Asfaltreparationer/bassinudskiftninger: 1.000 ton

Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for det fulde omfang af arbejderne.

Udbuddet vil indeholde en klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, en klausul om personale- og uddannelsespolitik samt en arbejdsklausul.

Tender procedure

Open invitation to tender

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anna Søgaard Jørgensen
joanso@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Various surface works
  • Bitumen and asphalt
  • Bitumen
  • Asphalt
  • Surface work for roads
  • Resurfacing works