139587 - Udbud af kompressionshjælpemidler Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet omfatter levering af medicinske kompressionsstrømper samt medicinske kompressionsærmer og -handsker til Aarhus Kommune.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1: Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsstrømper til ben, herunder tillæg, hvor kommunen selv foretager måltagning, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.

Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes den enkelte strømpe, som fx kiler og funktionszoner.

Der kan være behov for konsulentbistand fra producenten/Leverandøren, og i nogle tilfælde, at Leverandøren forestår måltagningen.
Delaftale 2: Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg Rammeaftalen omfatter levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker, herunder tillæg, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.

Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes det enkelte kompressionsærme, som fx kiler og funktionszoner.

Desuden omfatter rammeaftalen af- og påtagere. Leverandøren forestår måltagningen.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Marianne Hansen Dauding

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  • Medical aids