137267 - Udbud af kontrakt vedrørende system til elektronisk børnejournal Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Ordregiver anvender i dag TM Sund som deres primære fag- og børnejournalsystem (”EBJ-systemet”) til understøttelse af Sundhedsplejens arbejde (og nært relaterede arbejde). Ordregivers ønsker i forbindelse med udbuddet, er et EBJ-system, der kan imødekomme nye skærpede krav til et tidssvarende børnejournalsystem. Kontrakten udbydes for en periode på op til 8 år fra kontraktunderskrift. Der henvises til Bilag 2 - Kravspecifikation for en uddybende beskrivelse af Ordregivers behovsopgørelse. Ordregiver indgår Kontrakt med én leverandør om levering af EBJ-systemet. Kontrakten skal indgås på grundlag af det udkast til Kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. Den endelige Kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud.

Tender procedure

Udbud med forhandling

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Kirstine Weinholt Jensen
mekwej@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • IT services: consulting, software development, Internet and support
  • Software programming and consultancy services
  • Data services
  • Computer support and consultancy services