137107 - Levering af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv Tender

Description

Udbuddet omfatter to delaftaler om levering af henholdsvis senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og levering af indstillelige plejesengesenge med lav liggefladehøjde over gulv.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 Levering af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden Der ønskes senge, der kan gøre borgeren selvhjulpen i forbindelse med ind- og udstigning. Samtidig ønskes det, at sengene kan benyttes af 1 hjælper til borgere, der har behov for hjælp til ind- og udstigning af sen-gen. Sengene skal desuden kunne brugs til borgere, der har behov for hjælp af personale til personlig pleje. Produktet skal kunne anvendes både i borgers eget hjem og på plejehjem.
Delaftale 2 Levering af indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv Der ønskes senge, der kan gå langt ned til gulvet, så borgere har mulighed for at trille eller rulle ind og ud af seng, og derved forebygge fald ud af seng. Sengene skal desuden kunne brugs til borgere, der har behov for hjælp af personale til personlig pleje. Produktet skal kunne anvendes både i borgers eget hjem og på plejehjem.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Camilla Kjellerup Nordquist
cakjn@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Motorised beds
  • Motorised beds