135214 - Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Målgruppen er primært aktivitetsparate over 30 år, som har andre problemer udover ledighed, og som har ingen eller få erfaringer med arbejdsmarkedet, men kan også være borgere, som er omfattet af integrationsloven.

Målsætningen med det virksomhedsrettede forløb er at øge borgerens mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten i ordinær beskæftigelse ellers deltids. Forløbet kan være både fagligt og personligt opkvalificerende via individuel og holdbaseret undervisning og samtaler kombineret med virksomhedspraktik, som en naturlig del af vejen imod selvforsørgelse. Virksomhedspraktikken etableres i samarbejde med Jobcentret.

Tender procedure

Udbud under Light-regimet - MED prækvalifikation

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Sophie Bertelsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Education and training services
  • Guidance and counselling services