133921 - Levering af inkontinensbleer og fikseringsbukser Tender

Description

Udbuddet omfatter køb og levering af inkontinensbleer og fikseringsbukser til Aarhus Kommunes borgere med en § 112 bevilling samt i et mindre omfang til enhederne i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Herudover omfatter udbuddet, at der stilles et tilhørende bestillings-/bevillingssystem til rådighed for MSO til håndtering af borgernes bevillinger.Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Camilla Kjellerup Nordquist
cakjn@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Disposable nappies
  • Disposable nappies