133029 - Genudbud af service og reparation af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden Tender

Description

Udbuddet omfatter levering af service og reparation af køretøjer, herunder udførelse af service og reparationer på følgende vogntyper hos Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø:

• Ladbiler, trailere og varebiler under 3.500 kg.

• Lastbiler og påhængsvogne over 3.500 kg.

Lots

Subcontract Description
Delaftale A Service og reparationer på ladbiler, varebiler og trailere under 3.500 kg herunder tipladseftersyn og service og reparation af ladbilernes kraner
Delaftale B Service og reparationer på lastbiler og påhængsvogne over 3.500 kg samt service og reparationer på kraner og tiplad på lastbiler over 3.500 kg
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anna Søgaard Jørgensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
  • Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
  • Fleet management, repair and maintenance services
  • Repair and maintenance services of cars
  • Car repair services
  • Car maintenance services
  • Repair and maintenance services of trucks
  • Truck repair services
  • Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles