127608 - Udbud af service og reparationer af køretøjer i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet omfatter levering af service og reparation af køretøjer, herunder udførelse af service og reparationer på følgende vogntyper hos Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø:

• Ladbiler, trailere og varebiler under 3.500 kg.

• Lastbiler og påhængsvogne over 3.500 kg.

Lots

Subcontract Description
Delaftale A Service og reparationer på ladbiler, varebiler og trailere under 3.500 kg herunder tipladseftersyn og service og reparation af ladbilernes kraner
Delaftale B Service og reparationer på lastbiler og påhængsvogne over 3.500 kg samt service og reparationer på kraner og tiplad på lastbiler over 3.500 kg
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anna Søgaard Jørgensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
  • Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
  • Repair and maintenance services of cars
  • Car repair services
  • Car maintenance services
  • Repair and maintenance services of trucks
  • Truck repair services
  • Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles