127607 - Udbud af bortskaffelse af vejsand fra depot i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tender

Description

Udbuddet omfatter afhentning, eventuel harpning, læsning, bortkørsel, samt deponering eller genbrug af ca. 6.000 tons materialer (Vejsand) fra maskinfejning, samt sand fra tømning af rendestensbrønde på offentlige vejarealer og pladser i Aarhus Kommune. Materialerne aflæsses løbende i depot af fejebiler og slamsugere, og disse materialer betegnes i dette udbud som ”Vejsand”, selvom der også indgår andre fraktioner såsom sand, blade, grene, jord, grus, skrald mm.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anna Søgaard Jørgensen
joanso@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Refuse and waste related services
  • Sand and clay
  • Gravel, sand, crushed stone and aggregates
  • Sand
  • Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
  • Sand-gravel mix
  • Disposal of contaminated soil
  • Polluted soil removal services