151800 - EU-udbud af kontrakt vedr. levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune Tender

Description

Udbuddet vedrører en kontrakt på levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune.

Nedenstående fremgår en oversigt over antal rottespærre og ejendomme, rottesikringen vedrører.

Offentlige institutioner: 540 rottespærrer fordelt på 230 ejendomme

Private institutioner: 162 rottespærrer fordelt på 70 ejendomme

Sygehus S og N: 90 rottespærrer i alt fordelt på 2 lokaliteter

Sygehus NAU: Estimerede 340 rottespærre fordelt på 1 lokalitet (Værdien er opgjort på baggrund af hvor mange rottespærre der forventes i alt i perioden, hvorefter der er angivet en gennemsnitspris pr. år)

Etablering af rottespærre på NAU: Der skal over de næste år etableres rottespærre på NAU. Tidshorisonten er en smule uvis, dvs. det præcise antal rottespærre pr. år, idet byggeriet er underlagt Region Nordjylland, men der skal med sikkerhed etableres rottespærre i ejendommen i kontraktperioden, efterhånden som dele af byggeriet tages i brug.

Eksisterende ejendomme skal separatkloakeres som det bliver aktuelt, hvormed der skal opsættes yderligere rottespærre, således at både spildevands- og regnvandsledninger er sikret. Dette er indkalkuleret i ovenstående, idet dette vurderes al være en del af den alm. drift.

Der vil kunne komme nye ejendomme til, som skal have opsat rottespærrer, og der vil også være ejendomme hvor driften af institutionen ophører, således at rottespærre skal fjernes. Dette vurderes at være ligeligt fordelt, og dermed ikke er forøgelse af opgaven, eller minimering.

For yderligere beskrivelse af den udbudte opgave, herunder mindstekrav til udførelsen, henvises til Bilag 1 – Kravspecifikation.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Katrine Krog Madsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Sewage services
  • Construction work for sewage pipes
  • Pest-control services
  • Rat-disinfestation services