151610 - EU-udbud af rammeaftale vedrørende Sprogtolkning til Aalborg Kommune Tender

Description

Nærværende udbud vedrører levering af sprogtolkning til Aalborg Kommune. 

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale, som forudsættes indgået med én leverandør, jf. udbudslovens § 97. Aftalen omfatter følgende tolketyper:

• Telefon- og videotolkning

• Fremmødetolkning

• Skriftlige oversættelser

Aftalen omfatter endvidere, at tolketyperne ”Telefon- og videotolkning” samt ”Fremmødetolkning” skal kunne tilbydes som akut tolkning og heldagstolkning (4-7 timer) 

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Louise Vive Andersen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Interpretation services
  • Translation services