151610 - EU-udbud af rammeaftale vedrørende Sprogtolkning til Aalborg Kommune Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 27-09-2023 - 12:00 .

Description

Nærværende udbud vedrører levering af sprogtolkning til Aalborg Kommune. 

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale, som forudsættes indgået med én leverandør, jf. udbudslovens § 97. Aftalen omfatter følgende tolketyper:

• Telefon- og videotolkning

• Fremmødetolkning

• Skriftlige oversættelser

Aftalen omfatter endvidere, at tolketyperne ”Telefon- og videotolkning” samt ”Fremmødetolkning” skal kunne tilbydes som akut tolkning og heldagstolkning (4-7 timer) 

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Louise Vive Andersen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Interpretation services
  • Translation services