146050 - EU-udbud af kontrakt vedr. levering af forsikringsmæglerydelser til Aalborg Kommune Tender

Description

EU-udbud af kontrakt vedrører full-service forsikringsmæglerydelser.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Mette Berg Hansen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Insurance brokerage services
  • Insurance and pension services
  • Insurance claims adjustment services
  • Auxiliary insurance services
  • Insurance consultancy services