137109 - AK Belysning Entreprenøropgaver, Aalborg Kommune 2023 - 2026 Tender

Description

Aalborg Kommune, By og Land, AK Belysning udbyder i forbindelse med vedligeholdelse af kommunes gadebelysning entreprisen ”AK Belysning entreprenøropgaver Aalborg Kommune 2023 - 2026” med følgende omtrentlige hovedmængder pr. år:

Opgravning m.m. i jomfruelig jord: ca. 30 km

Styrede underboringer 100 meter

Opgravning m.m. i befæstede arealer: ca. 20 km

Kabelarbejder: ca. 50 km

Mastefundamenter: ca. 30 stk.

Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”Laveste pris”.


Tender procedure

Offentlig licitation

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Lise Gansted-Mortensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Ancillary works for pipelines and cables
  • Street-lighting equipment