137109 - AK Belysning Entreprenøropgaver, Aalborg Kommune 2023 - 2026 Tender

Description

Aalborg Kommune, By og Land, AK Belysning udbyder i forbindelse med vedligeholdelse af kommunes gadebelysning entreprisen ”AK Belysning entreprenøropgaver Aalborg Kommune 2023 - 2026” med følgende omtrentlige hovedmængder pr. år:

Opgravning m.m. i jomfruelig jord: ca. 30 km

Styrede underboringer 100 meter

Opgravning m.m. i befæstede arealer: ca. 20 km

Kabelarbejder: ca. 50 km

Mastefundamenter: ca. 30 stk.

Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”Laveste pris”.


Tender procedure

Open invitation to tender

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Lise Gansted-Mortensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Ancillary works for pipelines and cables
  • Street-lighting equipment