131621 - Rådgivning i forbindelse med Aalborg Kommunes anlægsbygværker Tender

Description

Rådgivning i forbindelse med Aalborg Kommunes anlægsbygværler.

Aalborg Kommunes anlægsbygværker omfatter i hovedtræk:

• vejbærende broer og stibroer,

• tunneler under veje, stier og jernbaner,

• rør, støttemure, autoværn og rækværker,

• parkeringsanlæg, parkeringsdæk,

• havnekonstruktioner og færgelejer.

Af anlægsbygværkerne indgår 502 stk. i DanBro. Hertil kommer 11 broer som vedligeholdes af Banedanmark.

Bygværkbeskrivelse og handlingsplaner findes i DANBRO på følgende web-adresse: http://danbroweb.vd.dk/Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Kim Brun Kristensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Civil engineering consultancy services
  • Bridge-design services
  • Verification of load-bearing structure design services