EU-udbud af kontrakt på Administrativ Børn- og Ungeløsning til Aalborg Kommune Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Nærværende udbud omhandler en kontrakt vedrørende levering af en IT-løsning til administration og opgaver inden for pladsanvisning, dagpleje, skolepersonale- og elevadministration til Aalborg Kommune.

Tender procedure

Udbud med forhandling

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Louise Vive Andersen

Deadlines / timeline

25-11-2022 - 07:03
Date of publication
13-12-2022 - 23:59
Deadline for questions (Pre-qualification)
Pending
Prequalification (Application deadline)
07-02-2023 - 19:28
<<< Today
27-01-2023 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
Pending
Tender phase (Deadline)
[T] "* Dette udbud har en indledende prækvalifikation og derfor kan tilbudsfristen for en efterfølgende budrunde ændres senere i processen.​"

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Software programming and consultancy services
  • Software package and information systems