116934 - EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Aalborg Kommune udbyder en rammeaftale på indkøb af bæredygtige læringsmiljøer. Rammeaftalen omfatter rådgivning, indretning samt levering af møbler til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune. Der er pt. 52 skoler og et tilsvarende antal skolefritidsordninger i kommunen. Der vil alene blive indgået rammeaftale med én leverandør.

Udbuddet omfatter indendørs indretning af skoler og skolefritidsordninger, af arealer hvor eleverne opholder sig, og dermed ikke lærer-, administrations- og kantinelokaler. Deciderede faglokaler, hvor der kan være behov for specialinventar, eksempelvis fysik/kemi, er ikke omfattet af udbuddet. Den udbudte rammeaftale omfatter alene nyindretning af læringsmiljøer, hvor ydelsen består af en kombination af rådgivning og levering af nye og/eller renoverede/genbrugte produkter.


Tender procedure

Begrænset udbud

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Katrine Krog Madsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Furniture
  • School furniture
  • Interior design services