116934 - EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune Tender

The deadline for applying for prequalification for the project has been exceeded.

Description

Aalborg Kommune udbyder en rammeaftale på indkøb af bæredygtige læringsmiljøer. Rammeaftalen omfatter rådgivning, indretning samt levering af møbler til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune. Der er pt. 52 skoler og et tilsvarende antal skolefritidsordninger i kommunen. Der vil alene blive indgået rammeaftale med én leverandør.

Udbuddet omfatter indendørs indretning af skoler og skolefritidsordninger, af arealer hvor eleverne opholder sig, og dermed ikke lærer-, administrations- og kantinelokaler. Deciderede faglokaler, hvor der kan være behov for specialinventar, eksempelvis fysik/kemi, er ikke omfattet af udbuddet. Den udbudte rammeaftale omfatter alene nyindretning af læringsmiljøer, hvor ydelsen består af en kombination af rådgivning og levering af nye og/eller renoverede/genbrugte produkter.


Tender procedure

Restricted tender

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Katrine Krog Madsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Furniture
  • School furniture
  • Interior design services