157139 - EU udbud på levering og udlægning af asfalt Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Den udbudte entreprise er et led i vedligeholdelse af asfaltbelægninger på kommunevejene i Varde. Et kort over kommunernes veje, samt deres vejklasser, kan ses i bilag 1.

Arbejderne omfatter udførelse af varmblandet asfalt og overfladebehandling på kommunens vejnet og udbydes i én samlet entreprise.

Udbuddet er udformet som en kontrakt med årligt fastsatte mængder for udvalgte ydelser, som efterfølgende rekvireres af Bygherren og udføres af Entreprenøren.


Entreprisen omfatter følgende årlig hovedmængder for 2024:

Varmblandet asfalt, veje 290.000 m2

Overfladebehandling 60.000 m2


Belægningsperioden er som udgangspunkt i perioden fra 1. maj indtil 31. oktober. Men kan aftales nærmere årligt.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Varde kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Sys Frostholm

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Paving and asphalting works
  • Bitumen and asphalt