163577 - Genudbud på levering af dentale forbrugsartikler til Fællesindkøb Nord Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til Fællesindkøb Nord, hvor Thisted Kommune er tovholder for udbuddet.

Udbuddet omfatter 5 Kommuner i Fællesindkøb Nord. Der udbydes en 4 årig rammeaftale med forventet start den 1. januar 2024

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven nr. 1564 af 15. december 2015 samt Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 og omfatter et bredt sortiment, der er opdelt i 12 kategorier: aftryk og laboratoriematerialer, fyldninger, fyldningstilbehør og cementering, kanyler og spidser, præparation og pudsning, rodbehandling, desinfektion og sterilisation, engangsartikler, profylakse, røntgen, legetøj , instrumenter og kirurgi.

Rammeaftalen tildeles til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af pris.

Der vil efter tildelingen blive indgået separate kontrakter mellem den vindende tilbudsgiver og hver kommune. 


Tender procedure

Open procedure
E-commerce required

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Susanne Jeppesen
sbj@thisted.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  • Dental and subspecialty instruments and devices