Affaldsskakt sortering eller fordelingssystem - ReDrop (Renovations Drop)

ReDrop (Renovations Drop) er vores special udviklet produkt beregnet til affaldsskakt sortering eller fordeling i boligbyggeri og etageejendomme.

ReDrop er et dansk udviklet affaldssorteringssystem som har 2 forskellige anvendelsesmuligheder, navnlig sortering eller fordeling. ReDrop sortering er specielt beregnet til at sortere affald i 2 fraktioner i ejendomme med nedfaldsskakte, som f.eks. bioaffald (grønt affald) og restaffald (rødt affald). Dette gøres ved at installere en knap ved siden af affaldsskakten på hver etage hvor beboeren vælger om det er grønt eller rødt affald. I affaldsrummet i kælderen har man så en container opstillet til hver type, hvor over der monteres et ReDrop anlæg, som flytter sig mellem de to containere baseret på hvilken knap der er trykket på ved etagen. ReDrop fordeling benyttes til at fordele blandet affald i flere opsamlingsenheder som de fyldes. Når den første affaldscontainer er fyldt, svinger tragten automatisk over og begynder at fylde den næste enhed. Dette sker ved hjælp af en sensor der sidder i ReDrop anlægget over containeren. Fordeling kan være en fordel at benytte hvis man eksempelvis kun bruger tragten til ensartet skrald eksempelvis reklamer, aviser og ligende, eller hvis man gerne vil skære på omkostningerne og hyppigheden for at tømme affaldrummet.

Specialty areas:
Welfare technology:
Clean Tech: Clean Tech: Waste and recycling

Smart City:
Constructions: Constructions: Waste chutes and containers

Completion:
Envelope:
Inventory: Inventory: Waste management & paper trashcans

Installations:
Landscape:

Level of maturity:
Solution is fully developed with a positive business case, and ready for implementation

Aktieselskabet af 25.05.2004
Stæremosen 70
3250 Gilleleje

Contact
Kamilla Christensen
kach@hydro-con.dk