Kingo Recycling

Kingo Recycling modtager bygge- og anlægsaffald samt affald fra industrien til genanvendelse

På Kingo Recyclings miljøgodkendte modtageanlæg i henholdsvis Silkeborg og Aalborg modtager vi b.la.: - Brokker af beton, tegl og mursten - Blandede brokker - Asfalt - Sten - Træ til knusning - Affald til sortering - Industrielt spildevand - Olie-vand og slopolie - Fejesand fra veje og pladser - Suget vejsand fra brønde eller regnvandsbassiner - Sand fra rensning af pumpestationer og kloakledninger - Olieforurenet sand fra sandfang i forbindelse med olieudskillere - Sand fra renseanlægs sandfang, procestanke eller rådnetanke - Øvrigt forurenet sand fra industrier - Svejseslagger fra industrien - Forurenet jord Vi sælger knust beton, asfalt og tegl til et bredt spektrum af formål fx vejbygning, anlægsarbejder m.v. Vi sælger også harpet muldjord, som kan anvendes som basisjord til beplantninger og til anlæggelse af græsplæner, hvor man ønsker jord, som er fri for større sten. Alle produkter sælges med godkendt varedeklaration. Har du jord, som er forurenet, kan vi rense den og assistere dig med anmeldelser og anden rådgivning. Vores jordrensningspladser er anlagte specielt til at kunne håndtere jord, som er forurenet med olie eller har høje koncentrationer af f.eks. tungmetaller eller opløsningsmidler. Pladserne er udstyret med en underliggende membran, som sikrer mod nedsivning, og afvandingssystemet er totalt aflukket, så alt dræn- og regnvand recirkuleres til støvdæmpning og fordampning. Står du med et akut problem med forurenet jord, er vi klar til at hjælpe dig med at finde en god løsning.

Specialty areas:
Constructions:
Completion:
Envelope:
Inventory:
Installations:
Landscape: Landscape: Recycling and reuse

Level of maturity:
Solution is fully developed with a positive business case, and ready for implementation

KINGO KARLSEN A/S
F.L.Smidths Vej 17
8600 Silkeborg

Contact
Tine Ilsøe Wulff
tiw@kingo.biz