Miljøsanering

Kingo foretager kontrolleret og effektiv miljøsanering

Hvis du ejer en bygning, der skal nedbrydes, er det din pligt at lokalisere de miljøfarlige stoffer, så de kan blive adskilt fra de materialer, der kan genbruges. Asbest, PCB, bly, skimmelsvamp og tungmetaller skal bortskaffes efter særlige regler. Kingo har den viden og de kompetencer der skal til for at: - Lokalisere de miljøfarlige stoffer (miljøscreening og kortlægning). - Fjerne de miljøfarlige stoffer på lovlig vis (Miljøsanering) så nedbrydningen. kan ske sikkert, miljørigtigt og med dokumentation. - Dokumentation for sikkerhed, miljø og genbrug. Når Kingos specialuddannede medarbejdere sættes på en miljøsaneringsopgave, kan du trygt regne med, at både arbejdsmiljø, det ydre miljø og alle regler om korrekt bortskaffelse bliver håndteret forsvarligt gennem hele miljøsaneringsarbejdet. Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at du som kunde har tryghed for at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset. Når vi har gennemført en miljøsaneringsopgave, modtager du en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Du kan altså senere fremlægge en dokumentation, hvis det bliver aktuelt. Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001) samt Arbejdsmiljø (OHSAS 18001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger, (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening) som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsanering udføres korrekt.

Specialty areas:
Constructions:
Completion:
Envelope:
Inventory:
Installations:
Landscape: Landscape: Demolition contract

Level of maturity:
Solution is fully developed with a positive business case, and ready for implementation

KINGO KARLSEN A/S
F.L.Smidths Vej 17
8600 Silkeborg

Contact
Tine Ilsøe Wulff
tiw@kingo.biz