Risikovurderinger

Er dit vand sikkert?

Krüger Aquacare tilbyder gennemgang af varmtvandssystemer, vandanalyser og leverer systemer til bekæmpelse af legionella. Vi kontrollerer blandt andet temperaturen i varmvandsbeholderen, cirkulationsledningen og tappesteder, blinde rørender, anlægsopbygninger generelt etc. Der udtages vandprøver til analyse, og når resultatet foreligger, skriver vi en rapport over situationen samt de anbefalede foranstaltninger.

Specialty areas:
Clean Tech: Clean Tech: Water and wastewater

Level of maturity:
Solution is fully developed with a positive business case, and ready for implementation

KRÜGER A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg

Contact
Eskild Beiter
ekb@kruger.dk