Entities

Tender

Vandløbsrestaurering Morsø

Back

Entreprisen til anlæggelse af ti vandløbsrestaureringsprojekter udbydes.

Formålet med vandløbsrestaureringsprojekterne er at sikre de fysiske forudsætninger i vandløbene så målsætningen "god økologisk kvalitet" kan opnås.

Vandløbsprojekterne udbydes som enkelte delprojekter, hvo der skal afgives tilbud på de enkelt delprojekter. Det er således de enkelte delprojekter hvor tildelingskriteriet "laveste pris" gælder.

Documents0
  No publicly accessible documents have been added
  Contact information
  Disciplines
   No trades have been added to this project

   Morsø Kommune at Comdia

   Supplier

   Tender

   Market dialog

   Innovation

   Leverandørliste: 335
   Udbudsplan: 5
   Aktuelle udbud: 10
   Arkiv: 49