Rottebekæmpelse i Morsø Kommune Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 11-11-2020 - 10:00 .

Description

Udbuddet vedrører effektiv rottebekæmpelse efter såvel konkrete anmeldelser som de lovpligtige eftersyn.

Rottebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med:
•Bekendtgørelse 1686 af 18.12.2018 ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.
•Miljøbeskyttelseslovens §§ 17-18 (LBK 241 af 13.03.2019) 

Rottebekæmpelsen skal kunne foretages i både hverdage, weekender samt søn- og helligdage.

Bekæmpelse i sommerhuse skal foretages efter anmeldelse.

Bekæmpelse af kloakrotter i offentlige kloakledninger og brønde varetages af Morsø Forsyning.

For nærmere beskrivelse af opgaven, henvises til udbudsmaterialet.
Tender plan

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Morsø Kommune

Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017

Deadlines / timeline

12-10-2020 - 15:22
Published - Current
16-10-2020
Date of publication
21-10-2020 - 17:49
<<< Today
11-11-2020 - 10:00
Tender phase (Deadline)
07-12-2020 - 23:59
Standstill (Deadline)

Disciplines

  • Rat-disinfestation services