Drift af gadebelysning Tender

Description

Udbuddet vedrører udbud på den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige kommunale vejbelysningsanlæg i kommunen. Opgaven er inklusive beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn.

Udover vejbelysningsanlæg omfatter kontrakten ligeledes ”ydre anlæg” på signalanlæg samt torontoanlæg i kommunen.

Kontrakten omfatter i hovedtræk:

Drift og vedligeholdelse:

• Etablere og opretholde 24 timers vagtordning med beredskab for modtagelse af fejlmeldinger og akut udbedringer.

• Modtage og vurdere fejlmeldinger fra kommunens DriftsWEB fejlmeldingsdata-base.

• Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg.

• Daglig drift og vedligeholdelse af ydre anlæg på signalanlæg.

• Daglig drift og vedligeholdelse af torontoanlæg.

• Udbedre fejl og mangler, herunder hærværk og påkørsler.

• Oprette skæve master

• Gennemføre eftersyn på alle eksisterende anlæg.

• Foretage nødvendige reparationer, inklusiv armatur og masteudskiftninger på eksisterende anlæg.

• Medvirke til forebyggende vedligeholdelse.

• Ajourføring af kommunens data på GIS kort(MAP-info) herunder kontrollere og opdatere tilknyttet database.

Kontrakten indeholder drift og vedligeholdelse af følgende hovedmængder:

Cirka 5.000 stk. Vejbelysningsarmaturer

Cirka 122 stk. Vejbelysningsskabe

Cirka 6 stk. Signalanlæg, heraf 2 dobbelt anlæg

Cirka 6 stk. Torontoanlæg

Cirka 3 stk. Skoleblink


Tender procedure

Offentlig licitation

The Contracting Authority / Contact details

MORSØ KOMMUNE
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk

Deadlines / timeline

21-12-2022 - 11:03
Date of publication
20-01-2023 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
01-02-2023 - 12:00
Tender phase (Deadline)
07-02-2023 - 18:24
<<< Today

Disciplines

  • Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights