154214 - Eltavler - PLC og SRO Tender

The tender is not active yet, subscribe to this tender to be notified when it is active and open for bid

Description

Udbuddet vedrører:

Levering, installation og idriftsættelse af eltavler til spildevandsfaciliteten. Dette kan også inkludere design og dimensionering, så tavlen opfylder de specifikke krav til kapacitet, beskyttelse og andre funktioner.


Levering og implementering af et SRO-system til overvågning, kontrol og regulering af spildevandsprocesserne.


Levering, programmering og idriftsættelse af PLC'er, som skal styre specifikke maskiner og processer inden for spildevandsbehandlingen.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Simon Bitsch

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Electric switchboards
  • Operation of a sewage plant