263087 - Kemidatabase til brug for Aarhus Kommune Tender Cancelled

Description

Aarhus Kommune ønsker at anskaffe en kemidatabase til Aarhus Kommune.

Aarhus kommune inviterer 3 virksomheder til at afgive tilbud på leverancen.

Aarhus kommune har i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015 – udbudsloven – vurderet, at Kontrakten ikke har en klar grænseoverskridende interesse. Da Kontrakten har en værdi på under 1.541.715 kr., har Aarhus Kommune valgt at lave en tilbudsindhentning og tildele Kontrakten til den leverandør, som bedst opfylder tildelingskriterierne i denne opfordringsskrivelse.


Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Aske Laurberg
askla@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Database and operating software package