241555 - Asfaltarbejder i Aarhus Kommune 2024 Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Offentlig licitation på asfaltarbejder:

Aarhus Kommune, Byrum, Trafik og Vejdrift udbyder hermed entrepriser på asfaltarbejder på Kommunens stier og veje i 2024, asfaltretableringer og reparationer til udførelse i 2025.


Arbejdet omfatter udlægning af asfaltbærelag, asfaltslidlag, bassinfræsninger og opretning samt højderegulering af brøndgods.


Arbejderne er opdelt i 7 entrepriser, der vurderes at indeholde sammenlagt følgende hovedmængder:


Opretning og asfaltslidlag på veje og pladser: 260.000 m²

Forsegling: 47.000 m²

Opretning og asfaltslidlag på stier: 45.000 m²

Retablering: 11.000 m²

Asfaltreparationer/bassinudskiftninger: 1.000 ton


Udbuddet vil indeholde en klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, en klausul om personale- og uddannelsespolitik samt en arbejdsklausul.

Tilbudsfristen er d. 8. maj 2024 kl. 12.00.

Se det samlede udbudsmateriale, inkl. alle bilag hertil for det fulde omfang af arbejderne.

Tender procedure

Open invitation to tender

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Anna Søgaard Jørgensen
joanso@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Various surface works
  • Bitumen and asphalt
  • Bitumen
  • Asphalt
  • Surface work for roads
  • Resurfacing works