205068 - Udbud af anlægsarbejde: Åbning af Øster Å Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Aalborg Kommune ønsker at forlægge Østerå til et åbent grønt forløb gennem centrum, på strækningen fra Gabriel syd for Østre Allé, og frem gennem det tidligere baneområde ved Åparken til krydset ved Sønderbro-Jyllandsgade.

I projektet skal der indbygges flere beton- og stålkonstruktioner for underløb ved veje, broer over det fremtidige å-løb, opholdsarealer i form af plateauer, trapper, bænke mm. samt stier i områderne.


Under "Dokumenter" i projektet ligger alle tegninger i en samlet Zip-fil, som pakker sig ud i et fil-bibliotek, da der er en del tegninger til projektet.

Alle udbudsdokumenter, som BUT, TBL, TAG, beskrivelser mm. ligger både som en Zip-fil til at downloade og som enkelt filer i dette udbud.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Kjeld Kristensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Construction work
  • Works for complete or part construction and civil engineering work