181987 - Asfaltarbejder Aalborg Kommune 2024 Tender

Description

Aalborg Kommune, By og Land, Mobilitet & Infrastruktur udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 11 selvstændige asfaltentrepriser med følgende omtrentlige hovedmængder:

AB, flex 110.000 m2 svarende til ca. 7.000 t

GAB0, flex 43.600 m2 svarende til ca. 5,450 t

PA, flex 21.000 m2 svarende til ca. 1.260 t

SMA, flex 12.000 m2 svarende til ca. 840 t

Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”Laveste pris på den enkelte entreprise”. Såfremt der afgives samlerabat vil det for Bygherren laveste samlede kombinerede bud blive antaget.

Tender procedure

Open invitation to tender

The Contracting Authority / Contact details

Aalborg kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Lise Gansted-Mortensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Road-maintenance works
  • Bitumen
  • Asphalt
  • Road-repair works