Kanal fogedbolig og Kanal betjents huse. Renovering Tender

Description

Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejder på eksisterende bygninger. Alle arbejder er omfattet af ”arbejder på fredede bygninger”.

Arbejdet omfatter:

•Udskiftning af spærhoved/stikspær og gavlspær.

•Ny skorstensinddækning.

•Eftersyn/opretning af eksisterende inddækninger.

•Montering af udluftningsstudser i undertag.

•Restaurering af udvendige døre og vinduer.

•Reparation/omlægning af rygning i mørtel.

•Reparation af mørtelinddækninger.

•Reparationer på understrygning i udhuse.

•Pudsreparationer på facade.

•Afrensning og ny-kalkning af facader.

•Reparation/opretning af udvendige trapper.
Tender procedure

Begrænset licitation

The Contracting Authority / Contact details

Vesthimmerlands Kommune
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Leif Christensen Breum
lbre@vesthimmerland.dk

Deadlines / timeline

07-07-2021 - 23:59
Date of publication

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project