Entities
Start 26-04-2017 / End 10-05-2017

50.43 TabletsForslag til 2i1 maskiner

I udbudsmaterialet henvises der til 2i1 maskiner under punkt 4.3 i Bilag VII.A.
De fleste producenter (hvis ikke alle), har både 2i1 tablets - altså hvor skærmen kan tages fra keyboard, samt 360 graders 2i1 maskiner, hvor skærmen kan vrides på bagsiden af maskinen.

Jeg foreslår at der redegøres tydeligere for hvilke modeller der ønskes.
Jeg foreslår ligeledes at begge modeller medtages i udbuddet, da der er forespørsel i markedet for begge typer.

Til sidst vil jeg foreslå at der kommer en education tablet/2i1/360graders maskine med i udbuddet også. Der er stor efterspørgsel efter disse i markedet i dag. Det er en prisbillig robust Windows 2i1, typisk med Celeron eller Pentium CPU, samt 4-8GB ram og 64-128GB SSD. 

Mvh
Anders 

Created by Anonymous d. 1. maj. 2017

Spørgsmål fra SKI - Vedrørende prisregulering

I forbindelse med udarbejdelse af prisreguleringsbilaget, er der behov for input fra markedet.

Spørgsmål:

Hvilken prisreguleringsmekanisme finder i hensigtsmæssig i forhold til regulering af priserne på rammeaftalens sortiment?

Hvilke parametre har indflydelse på kostprisen på tablets (fx valutakurser, nye/opdaterede varianter mv.)?

Created by Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. apr. 2017

Spørgsmål fra SKI - Vedrørende driverpakker til Windows-tablets

Windows kompatible tablets skal kunne leveres med komplette driver-pakker til unattended installation under Microsoft System Center Configuration Manager, herunder:

  • Driver- pakker skal indeholde opdaterede drivere til Microsoft Windows 10 64-bit styresystem. 
  • Leverandørerne skal varetage at driver- pakkerne løbende opdateres med nyeste drivere.
  • Driver- pakkerne skal være tilgængelige som download via internet. 


Spørgsmål: Er ovenstående muligt, og vil der være eventuelle konsekvenser for kunderne ved at stille ovenstående krav?

Created by Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. apr. 2017

Spørgsmål fra SKI - Vedrørende det frivillige tabletsortiment

Produktkategorien ”Tablets” er opdelt i et obligatorisk og et frivilligt sortiment, som det fremgår af tilbudsliste og kravspecifikation. Det obligatoriske sortiment er kravspecificeret på varelinjeniveau. Det frivillige tabletsortiment er udelukkende specificeret på produktkategorien.

Spørgsmål: Hvor mange varelinjer er det realistisk at byde ind med under det frivillige tabletsortiment?

   

Svar på dette spørgsmål angives i dokumentet ”50.43 Tilbudsliste-Sortiment – UDKAST, Teknisk dialog” ved at udfylde det grønne felt med det antal tablets der omtrent kan tilbydes under det frivillige tabletsortiment. Dokumentet findes i menuen i venstre side.

Created by Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. apr. 2017

Spørgsmål fra SKI - Vedrørende det frivillige tilbehørssortiment

Produktkategorien ”Tilbehør” er opdelt i et obligatorisk og et frivilligt sortiment, som det fremgår af tilbudsliste og kravspecifikation. Det obligatoriske sortiment, er kravspecificeret på varelinjeniveau. Under det frivillige sortiment er der specificeret på underproduktgruppeniveau.

Spørgsmål: Hvor mange varelinjer kan potentielle tilbudsgivere omtrent tilbyde under det frivillige tilbehørssortiment (antal skal angives på underproduktgruppeniveau i forhold til det obligatoriske sortiment – fx antal iOS kompatible covers, Android kompatible ladere mv.)?

    

Svar på dette spørgsmål angives i dokumentet ”50.43 Tilbudsliste-Sortiment – UDKAST, Teknisk dialog” ved at udfylde de grønne felter med det antal der omtrent kan tilbydes under den pågældende underproduktgruppe. Dokumentet findes i menuen i venstre side.

Created by Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. apr. 2017