238870 - Udbud på indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater (køb og leje), service og øvrige tilbehørsprodukter til Jysk Fællesindkøb Tender Cancelled

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater (køb og leje), service og øvrige tilbehørsprodukter til kommunerne i Jysk Fællesindkøb; Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Rebild, Mariagerfjord, Skive, Viborg og Skanderborg. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.

Udbuddet er opdelt i to delkontrakter:

  • Delkontrakt 1: Kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter til Mariagerfjord, Rebild, Skive, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Skanderborg Kommune
  • Delkontrakt 2: Kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter til Viborg Kommune

Delkontrakterne forventes at træde i kraft den 1. oktober 2024 og har en løbetid på 3 år. Kontrakterne kan forlænges i op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår.


Lots

Subcontract Description
Delkontrakt 1: Kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter til Mariagerfjord, Rebild, Skive, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Skanderborg Kommune Denne kontrakt er indgået på baggrund af ordregiverens udbud på indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter og omfatter indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter til Mariagerfjord, Rebild, Skive, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Skanderborg Kommune.

Kontrakten omfatter ikke flydende kaffe og små traditionelle kaffemaskiner, som kendes fra almindelig husholdning. Undtaget er også rengøringsmidler, herunder afkalkningsmidler til brug for de af udbuddet omfattede maskiner. Ordregiver kan således købe disse produkter hos en anden leverandør.

Produkterne er nærmere beskrevet i Bilag 2 – Kravspecifikation og Bilag 3a - Tilbudsliste.

Samtlige af ordregivers enheder og institutioner er omfattet af kontrakten. Dette gælder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. De i udbuddet deltagende kommuner er selvstændige kontraktansvarlige. De enkelte deltagende kommuner kan eksempelvis benytte optionerne individuelt, uden at dette påvirker kontraktvilkårene.
Delkontrakt 2: Kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter til Viborg Kommune Denne kontrakt er indgået på baggrund af ordregiverens udbud på indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter og omfatter indkøb og levering af kaffe, te, kaffemaskiner/-automater, service og tilbehørsprodukter til Viborg Kommune.

Kontrakten omfatter ikke flydende kaffe og små traditionelle kaffemaskiner, som kendes fra almindelig husholdning. Undtaget er også rengøringsmidler, herunder afkalkningsmidler til brug for de af udbuddet omfattede maskiner. Ordregiver kan således købe disse produkter hos en anden leverandør.

Produkterne er nærmere beskrevet i Bilag 2 – Kravspecifikation og Bilag 3b - Tilbudsliste.

Samtlige af ordregivers enheder og institutioner er omfattet af kontrakten. Dette gælder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.
Tender procedure

Open procedure
E-commerce required

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Mette Juhl

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Coffee, tea and related products
  • Coffee beans
  • Cocoa
  • Coffee
  • Tea