223682 - Genudbud af CalciumHydroxid og Nautriox Tender

Description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på indkøb og levering af delaftale 1 Calciumnitrat og delaftale 2 CalciumHydroxid.

Begge delaftaler indgås som rammeaftaler med én leverandør pr. delaftale.

Tilbudsgiver kan vælge af afgive tilbud på én eller begge delaftaler.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Calciumnitrat Indkøb af produkter til svovlbrintebekæmpelse (calciumnitrat) til Vestforsyning Spildevand A/S
Delaftale 2 - CalciumHydroxid Indkøb af CalciumHydroxid til Vestforsyning Spildevand A/S
Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Note stated for this project

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Basic inorganic chemicals
  • Chemical products
  • Lime