Entities

Social klausuler

Kan vi stille krav om studentermedhjælpere, lærlinge eller andet (Sociale klausuler)?


Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019
Martin Haugaard, SIMPLY COOKING A/S d. 9. okt. 2019
Ja men hvem tjekker op på dette, hellere opfordrer tll at man opretter flexstillinger, benytter sig af studenter medhjælpere mm, det andet gavner ingen.
Christina Bøg, Compass Group FS Denmark A/S d. 7. nov. 2019
Ja! Meget gerne – vi mener, at inddragelse af de studerende, i form af studentermedhjælpere, har en stor betydning for det samlede studiemiljø, ligesom vi ser det som en pligt at ansætte elever, da vi som professionel leverandør har et ansvar for at bidrage til uddannelsen af fremtidens kokke, catere, mm.
Louise Fæster, JESPERS TORVEKØKKEN ApS d. 8. nov. 2019
Der kan sagtens stilles krav til at der ansættes elever og at leverandøren har en plan for involvering af de studerende på campus.
Market Dialogue
Documents