Entities
Start 26-02-2019 / End 05-03-2019

Markedshøring på udbud af flytteydelserEgnethedskrav til udbudsbetingelserne

SDU påtænker at stille egnethedskrav som er relevante i forhold til ydelsen.


Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

- Tilbudsgiver skal som minimum have en samlet omsætning på 30 mio. DKK ekskl. moms. i de seneste tre afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation af en gyldig erhvervsansvarsforsikring.


Egnethedskrav til teknisk og faglig formåen:

- Minimum tre sammenlignelige referencer indenfor de seneste tre år.

Ved sammenlignelig reference menes:

- Tilbudsgiver skal i én flytning have foretaget flytning af minimum 20 administrative arbejdspladser. En administrativ arbejdsplads er defineret som en kontorplads, med skrivebord, inventar, IT-udstyr m.v.Giver det anledning til kommentarer? Kan tilbudsgiverne opfylde egnethedskravene?


Er der andre egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet og/eller teknisk og faglig formåen, som SDU kan stille til tilbudsgiverne?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 26. feb. 2019

Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 26. feb. 2019
Market Dialogue
Documents