196400 - Udbud på levering af håndtering og slutdisponering af spildevandsslam Tender

Description

Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

• Afhentning af slam

• Transport/bortkørsel

• Evt. midlertidig opbevaring

• Aftaler med landmænd

• Myndighedsbehandling

• Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer


Udbuddet er opdelt pr. lokation og på 13 delaftaler, som det fremgår af udbudsmaterialet.

Den samlede forventede værdi af rammeaftalen over 4 år er ca. 47.000.000 DKK.

Aftalen er ikke eksklusiv, og det estimerede forbrug er udelukkende et udtryk for Ordregivers forventninger til forbruget. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde eller indkøbe for et be-stemt beløb på baggrund af rammeaftalen.

Lots

Subcontract Description
Delaftale 1 - Frederikssund Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 2 - Hyllingeris Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 3 - Lynge Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 4 - Måløv Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 5 - Sjælsø Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 6 - Slangerup Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 7 - Stavnsholt Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 8 - Stenløse Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 9 - Tørslev Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 10 - Vedbæk Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 11 - Lillerød Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 12 - Ølstykke Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Delaftale 13 - Usserød Nærværende udbud vedrører indkøb og levering af håndtering af spildevandsslam til Novafos A/S og dettes koncernforbundne selskaber jf. udbudsbilag F.

Ydelsen omfatter afhentning og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder:

•Afhentning af slam

•Transport/bortkørsel

•Evt. midlertidig opbevaring

•Aftaler med landmænd

•Myndighedsbehandling

•Udarbejde deklarationer

•Slutanbringelse iht. gældende lovgivning herunder afrapportering til Ordregiver for årsafhentninger og planperioden for gødningsleverancer

Yderligere beskrivelse fremgår af bilag 2 – kravspecifikation for hver enkelt delaftale.
Tender procedure

Open invitation to tender

The Contracting Authority / Contact details

NOVAFOS A/S
Blokken 9, 1.
3460 Birkerød
Mikkel Bjerregaard Jensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
  • Sludge removal services
  • Sludge transport services
  • Sludge treatment services
  • Sludge disposal services