156870 - Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 06-12-2023 - 10:00 .

Description

Udbuddet vedrører levering af visiteret kørsel, med chauffør, til Kolding Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6 og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Kolding kommune
Akseltorv 1
6000 Kolding
Janus Nyholm Lassen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Non-scheduled passenger transport
  • Special-purpose road passenger-transport services